Česky humor, Česká moudrost
Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou.
Komenský Jan Amos