Czeski humor, czeska mądrość

Čtenář to má dobré - může si své autory vybrat.
(Czytelnik to się ma dobrze - może sobie wybrać swoich autorów)
Tucholský Kurt