Czeski humor, czeska mądrość
Bez práce nejsou koláče.