Česky humor, Česká moudrost
Mladí si dělají iluze o budoucnosti, staří o minulosti.
Holečková Patricie