Czeski humor, czeska mądrość
Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. (modlitba z Broučků)
Jan Karafiát