Česky humor, Česká moudrost
Hloupost a pýcha na jednom dřevě rostou.